Sociala medier och samarbete

Lägg partistrider åt sidan!!

Med de nya sociala medierna borde det gå att få ut ett budskap och samla opinionen på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan. Upprop i landsortstidningar kan komma att motarbetas eftersom flera ägs av Centerrörelsen och denna kan trots det vällovliga syftet känna sig hotad. Men om så Centern skulle falla på grund av detta nya enfrågeparti, så vill jag ställa frågan: Vilket är viktigast att rädda – Centern eller landsbygden/småorterna? Partiet är till för sina väljare och inte tvärt om.

Vi måste på något sätt bygga upp en kamporganisation på både kommun- och länsnivå. Vi måste hitta människor inom alla partier som tror på det här och som känner större solidaritet med sin egen bygd än med det partiprogram, som man röstar på. Vi måste ha företrädare som vågar ställa sig ”i första ledet” och vågar argumentera för landsbygdens och småorternas sak oavsett vilket parti de i övrigt representerar.

Förmodligen kommer det även vid nästa val att vara ganska jämnt mellan de olika blocken. Tanken är att alla politiska företrädare i landsbygds- och småkommuner uppmanar sina medlemmar att rösta ”som vanligt” i kommunalval och landstingsval 2014, men att i riksdagsvalet låna ut sin röst till ”RestenavSverigepartiet”. Om vi kommer in i Riksdagen så skall vi stödja det block som utlovar bäst förbättringar för landsbygd och småorter. I princip ge våra mandat i övriga frågor åt detta block sedan vi förhandlat fram de förändringar som vi kan nå. Vid nästa val kanske vi byter block om detta blir bättre. Om det sedan blir ett vänsterblock eller ett högerblock som vinner gör egentligen ingen större skillnad. De flesta av oss har utan större problem genomlevt regeringar av båda slagen. Men ingen har på ett påtagligt sätt försökt ”få hela Sverige att leva”.

Egentligen vill jag inte bilda ett parti. Jag skulle bara vilja att alla på landsbygden och i småorterna proteströstade genom att skriva "Resten av Sverige" på sin valsedel för att klart markera vad det är man protesterar mot. Om det kom proportionellt lika många röster från alla partier så har man inte förändrat den politiska balansen, som jag i övrigt tycker fungerar bra. Men att bara proteströsta bleve ju bortkastat, om det inte finns någon organisation/parti bakom, som följer upp, förhandlar och tar vara på de lämnade proteströsterna. Så därav måste det bli ett nytt parti som jag ser saken.

Viss är det ”övermaga” att försöka starta ett nytt riksdagsparti och tro att man som enskild individ skall kunna förändra någonting. Alla känner vi ju till den välbekanta ”Jantelagen”.

Enl. Google behövs det 1500 namnunderskrifter från människor som stöder registreringen av ett nytt parti till riksdagsvalet. Inget stort antal – t.ex. endast c:a 20% av de röstberätigade i Markaryds kommun. Att komma över 4% spärren är naturligtvis något helt annat, men enbart genom att registrera ett nytt parti - vilket inte händer varje dag, så tror jag att det hela kommer att uppmärksammas i medierna och en del av syftet att "lyfta frågan" har redan då uppnåtts. Det finns 9 miljoner människor i Sverige, antag 8 miljoner röstberättigade, antag att 7 miljoner röstar ...... 4% därav är 280.000 personer. Kommer vi inte in i riksdagen, så kan man åtminstone hoppas att vi lyckas orsaka så pass mycket oro och debatt, så att frågan lyfts på ett sätt, som den annars aldrig hade gjorts.

Det bästa vore om samtliga lokalpolitiker i sin hemkommun hade det politiska modet att bryta partipiskan. Att göra konstaterandet, att det finns inget etablerat parti , som ensamt kan ändra spelreglerna, utan här behövs en samlad protest från alla lokalpolitiker i småkommunerna. Att våga säga: "Det bästa jag kan göra för att förbättra framtidsutsikterna för vår kommun är att uppmana mina väljare att rösta på "RestenavSverigepartiet" i riksdagsvalet. För så länge inte spelreglerna ändras, så kan vi som kommunpolitiker endast göra så gott vi kan med ett ständigt minskande och åldrat befolkningsunderlag och därmed en ständigt försämrad budget".

Det är en fördel att uppropet startat här i södra Sverige. Man kan inte avfärda protesterna som ett isolerat problem för Norrlands inland. Markaryd har ju trots allt ett ganska bra geografiskt läge – ändå tillhör man förlorarna. Problemet berör hela Sverige!!!

Ett helt nytt parti är inte belastat av gammal uppdelning i höger – vänster. Inget av de etablerade partierna kan ta åt sig äran om upproret lyckas – men inget behöver heller känna skam om det misslyckas.

Utan alla andra jämförelser vill jag peka på Sverigedemokraternas framgång. De har lyckats samla röster från alla politiska partier kring en enda fråga – invandringen. Kan människor svika sin tidigare partitillhörighet för denna fråga så måste väl avfolkningen av Sveriges landsbygd och småorter vara än viktigare.

Samma system som i Norge med differentiderad arbetsgivaravgift borde fungera i Sverige också. Andra tankar, som skulle kunna utjämna orättvisorna, vore etableringsskatt i storstäderna för att finansiera etableringsbidrag på småorter. Kan man ha differentierad moms på olika varor, så kanske man skulle kunna ha en lägre moms på varor (såväl dagligvaror som bensin), som säljs på småorter..........Det finns de som hävdar att den sänkta restaurangmomsen kommer att kosta statskassan 6 miljarder. Rätt eller fel – det bara visar att det går att driva en linje med differentierad moms om man vill. Anders Borg har för övrigt signalerat att vid en omfattande sysselsättningskris så skulle han kunna tänka sig att sänka arbetsgivaravgiften generellt. Denna kris finns redan på landsbygden och i småorterna.......

Är då landsbygden och småorterna värda att rädda? Ingen kommer ändå att sakna den/dem när vi som bor där är borta. Är det ett pris som måste betalas för att hålla ”utvecklingen” i gång? Jag ser det bl.a. som en fråga om rättvisa. På samma sätt som man under 1900-talet försökt utjämna orättvisor mellan olika socialgrupper, så kan man inte heller acceptera regionala orättvisor. Det får inte vara så att vissa människor måste vara fattiga för att andra skall kunna ha råd att bli rika. Vissa regioner skall inte behöva dö för att andra vill växa. De s.k. marknadskrafterna ger ingen rättvisefördelning – den måste lagstiftning och central styrning bidraga till.

Protesterna skulle egentligen ha gjorts för länge sedan när vi var en större befolkningsgrupp. Men ä ven om vi är få - vad har vi egentligen att förlora om protesterna skulle misslyckas???

Jag kan inte komma på något annat än just besvikelsen över att ha misslyckats. Och den risken måste vi bara vara beredda att ta. För om vi gör allting på samma sätt som vi alltid har gjort, och röstar på samma sätt som vi alltid har gjort, så kommer avvecklingen på landsbygd och i småorter också att fortsätta som tidigare.

Det finns inget att tjäna på en väntan. Det är ju nu som du och jag lever. Det är vi som måste agera för att det skall finnas möjlighet till framtida boende och verksamhet på landet och i våra småorter för våra barn och barnbarn. De måste få ha en reell valmöjlighet och inte av sysselsättningsskäl tvingas till storstäderna.

Till sist: Detta är inget parti på höger – vänsterskalan. För varje gammal C-anhängare så vill jag helst ha med minst dubbelt så många anhängare från andra partier för att kunna visa på bredden i partiet. Jag har ingen egen önskan om att göra politisk karriär. Jag vill bara ta initiativ till en förändring. Jag försöker sätta bollen i rullning och räknar kallt med att under resans gång kommer många dugliga krafter i olika åldrar från de redan etablerade partierna att ansluta sig. Människor som liksom jag vill rädda landsbygd och småorter från ytterligare avfolkning. Oavsett tidigare partitillhörighet.


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.03 | 13:05

Punkt 1-4 går ju aldrig att genomföra!
Det är ju faktiskt politiskt harakiri att driva frågan på det sättet!
Vad man kan göra är att höja Grundavdrsget för alla

...
27.01 | 21:39

Rotavdrag för skogsskötsel är fel. För en skogsägare är ju hela omkostnaden för skogsskötsel redan avdragsgill. Det skulle i så fall vara extra avdrag.

...
27.01 | 20:00

Ja just rätt, Arne, vi måste jobba på alla fronteroch p alla sätt för att bli iakttagna. Vi måste vara våghalsiga ideer, ROT-avdrag i skogsskötsel.

...
31.12 | 20:10

Ni borde liera er med Härjedalspartiet som också driver landsbygdsfrågor. Olle Larsson i Härjedalspartiet kommer att få en riksdagsplats i SD i vår!

...
Du gillar den här sidan