Till er som läser.....

Jag är dålig på att uppdatera hemsidan för "Resten av Sverige". All energi går åt till att skriva insändare, partiprogram, skicka ut reklam och foldrar etc. år Landsbygdspartiet Oberoende LPo. Men trots att jag inte gjort några nya inlägg här sedan 2014, så noterar jag att det ändå är en mängd människor som besöker sidan. Så därför vill jag gärna veta hur många som läser detta. Jag kanske skall börja lägga ut lite intressanta artiklar här också. Så skriv ett svar på detta inlägg, så är du bussig.

 

Nytt landsbygdsparti – behövs det? 

Det finns i dag åtta partier representerade i riksdagen och än fler ute i Sveriges kommuner. Behövs det då verkligen ytterligare ett?? Svaret kunde varit nej – men nu är det JA! 

85% av befolkningen bor i städer. Dessa städer utgör till sin yta endast c:a 2% av Sverige. Samtliga partier tycker därför det är lättast att försöka skaffa väljare inom dessa geografiskt begränsade och tättbefolkade områden. Oavsett om man bor i Stockholm, Göteborg eller Växjö så är människornas arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, servicebehov, transportproblem etc. relativt likartade. Det är därför enklare att lägga politiska förslag som attraherar dessa grupper – än att hitta lösningar för dem som bor och verkar under mycket olika förhållanden på den stora spridda landsbygden med tillhörande småorter. De utgör ju dessutom en minoritet, så varför bry sig? 

I sin strävan att skaffa väljare så jobbar samtliga partier på samma sätt. Först funderar de igenom vad majoriteten av befolkningen tycker i olika frågor. Sen anpassar man sitt politiska program efter detta med viss hänsyn till sin egen idéologi. Ingen vill väl lägga förslag som bara 15% skulle tycka om? Och som man dessutom måste dela med övriga 7 partier? Därför blir politiken hopträngd och urvattnad och det är ofta svårt att se vad skillnaden är mellan de olika partierna. 

Ja men Centern då? Jodå, de jobbar på samma sätt. Och genom att ge sig in i storstäderna och skaffa väljare så har dessa väljare nu kidnappat partiet och infört idéal som inte är partiets ursprungliga. Partiet har således beslutat att inte längre beteckna sig som ett ekohumant parti utan som ett socialliberalt. En glidning som innebär vadå?? 

Så vad göra? Här står således 15% av Sveriges befolkning och ingen bryr sig om att i grunden bevaka och företräda deras intressen. Trationalisterna inom Centern vill nog men är demokratiskt bakbundna av storstadsväljana som är i majoritet. 

Enda lösningen är att starta ett nytt parti. Ett parti som är oberoenden av tidigare uppdelning i höger – vänster och som kan samla väljare från båda hållen. Ett parti som i Riksdagen bevakar och företräder landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäderna och dess centraliseringskrafter. Inget annat. Och som på det kommunala planet på samma sätt gentemot centralorterna bevakar och företräder den omgivande landsbygdens och kransorternas intressen. 

I Ljungbys fall med 59 kommunpolitiker boende i tätorten och 22 utanför densamma, så vore det ju bättre för kransorterna om dessa 22 kunde samsas i ett enda parti i stället för att nu vara splittrat på 10 olika riks- eller lokalpartier. Eller vad tycker ni väljare i Agunnaryd, Lagan, Hamneda, Lidhult, Torpa, Vittaryd, Ryssby, S.Ljunga, Annerstad osv...... 

Att ha 15% som presumptiva väljare är faktiskt inte så dåligt....Bara man ser till så att dessa väljare aldrig behöver tveka om vems talan som partiet för...... 

Claes Littorin, ordf. Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Arne Gunnarsson Strömsnäsbruk, lokal kontaktperson

 

 

 

 

Hur man kan tjäna pengar på landsbygden... 

Jag har en gammal värdelös hundkoja, som jag tänkte sälja till min kompis Anders för 1000:-. Då har jag tjänat en tusenlapp... Nästa dag kan Anders sälja den till Åke för 2000:-. Då har Anders tjänat en tusing. Dag 3 säljs den till Claes för 3000 och Åke är nöjd. Dag 4 kan väl jag köpa tillbaka den för 4000 och så håller vi på så där.....Jamen så kan man väl inte göra.....Jomenvisst, så gör man ju i Stockholm, men där kallas hundkojorna för insatslägenheter... När det gått ett år är priset uppe i svindlande 365.000....Sören blir då intresserad, men han vill bara satsa 65.000 själv och går därför till banken för att låna. Banken gör en marknadsvärdering och konstaterar att denna typ av hundkojor har senaste tiden sålts för belopp över 350.000. Så banken bedömmer det riskfritt att låna ut 300.000:-.... Och så rullar det på... En vacker dag rasar hela skiten men då går staten in och räddar banken.... Någon som vill vara med..... 

Det fantastiska med upplägget är att alla andra hundkojor ju också stiger i värde. På det sättet blir vi alla mycket rikare på landsbygden.....Varför jobbar vi egentligen? 

Rent politiskt är upplägget också perfekt. Om man applicerar det hela på Stockholmsmodellen, så kan man konstatera att man får 364 nöjda väljare, som alla tjänat på affären. Plus alla andra som fått en värdeökning utan att göra någonting.... 

Det är bara den 365:e som förlorar och blir ledsen. Vem är då denne stackars jäkel? Knappast någon fattig invandrare. Nej, ett visst kapital erfordras... 

På landsbygden och i småorter finns många människor, som blir arbetslösa när jordbruket rationaliseras och industrier läggs ner. De brukar kunna få så mycket pengar över när de säljer ett bra och välfungerande bostadshus ,så att det räcker till insatsen för en liten lägenhet...En perfekt köparkategori för att hålla priserna uppe i storstäderna..... 

För såväl storstäderna - som de ansvariga politikerna - är det viktigt att inte denna modell raseras. Kanske även för oss på landsbygden. Hela banksystemet, hela samhällsstrukturen skulle kunna raseras ifall något barn i “Kejsarens nya kläder“ skulle ropa: “Jamen det är ju bara en vanlig hundkoja“. Alla storstadsbor, som har hela sitt kapital upplåst i sitt boende, skulle bli ruinerade....För en enskild drabbad är det visserligen lika illa, om man byggt en ny villa i en småort eller köpt en lägenhet för 3 miljoner i Stockholm, och sedan bara får hälften om man av olika skäl tvingas sälja. Men som politisk grupp är stadsborna viktigare och dem måste man måna om. 

Men ändå – denna våldsamma befolkningskoncentration till storstäderna. Denna prisstegring som följer. Denna avfolkning av landsbygd och småorter. Inte kan den vara sund eller önskvärd. Eller??? Det måste till en jämnare och rättvisare fördelning över hela landet. Det tänker vi kämpa för. 

Arne Gunnarsson, Landsbygdspartiet LPo

 

 

Senaste kommentarer

31.03 | 13:05

Punkt 1-4 går ju aldrig att genomföra!
Det är ju faktiskt politiskt harakiri att driva frågan på det sättet!
Vad man kan göra är att höja Grundavdrsget för alla

...
27.01 | 21:39

Rotavdrag för skogsskötsel är fel. För en skogsägare är ju hela omkostnaden för skogsskötsel redan avdragsgill. Det skulle i så fall vara extra avdrag.

...
27.01 | 20:00

Ja just rätt, Arne, vi måste jobba på alla fronteroch p alla sätt för att bli iakttagna. Vi måste vara våghalsiga ideer, ROT-avdrag i skogsskötsel.

...
31.12 | 20:10

Ni borde liera er med Härjedalspartiet som också driver landsbygdsfrågor. Olle Larsson i Härjedalspartiet kommer att få en riksdagsplats i SD i vår!

...